Select Theme

Select Language

Text Size

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Block 1

skip_link

Block 5

Top Links

Email | News | Contact

Block 9

National

Screen Reader

ਐਨ.ਐਸ.ਐਫ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ

Block main

ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਨ.ਐਸ.ਐਫ.ਡੀ.ਸੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਰਜੇ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਕੀਮਾਂ:-

ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 1990-91 ਤੋਂ ਐਨ.ਐਸ.ਐਫ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਦੇਣੇ ਸੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਯੋਗਤਾ:-
1.         ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ।

2.       ਪੈਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ 3.00 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੋਵੇ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 1.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 50% ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 1.50  ਤੋਂ 3.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਏ।

ਫੰਡਿੰਗ ਪੈਟਰਨ:
ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਐਨ.ਐਸ.ਐਫ.ਡੀ.ਸੀ. ਤੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾ ਲਈ ਕਰਜਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਤ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਨ.ਐਸ.ਐਫ .ਡੀ.ਸੀ. ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੁੱਲ ਯੁਨਿਟ ਲਾਗਤ ਦਾ 90% ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 10% ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਜਾ ਐਨ.ਐਸ.ਐਫ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਜਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਬਸਿਡੀ:
ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ 10,000/-ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਧੀ:
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਰਜਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਦਫਤਰ ਤੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਜਾ ਫਾਰਮ ਮੁਫਤ ਲੈ ਕੇ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਕੰਮਲ ਤਸਦੀਕ ਦਾ ਫਾਰਮ ਜਿਲ੍ਹਾ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਕਰੂਟਿਨਿੰਗ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੇਸ ਮੰਨਜੂਰੀ ਹਿੱਤ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਜਾ ਮੰਨਜੂਰ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਕੇਸ ਰਹਿਣਨਾਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਦਫਤਰ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।