Select Theme

Select Language

Text Size

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Block 1

skip_link

Block 5

Top Links

Email | News | Contact

Block 9

National

Screen Reader

ਸਿੱਧਾ ਕਰਜਾ ਸਕੀਮ

Block main

ਸਿੱਧਾ ਕਰਜਾ ਸਕੀਮ

ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਿੱਧਾ ਕਰਜਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਵਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਰਜੇ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ।

ਯੋਗਤਾ :-
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ 18 ਤੋਂ 55 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਰਜੇ ਲੈਣਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਤੱਕ ਹੈ। ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਸਾਰੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਜੇ ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਆਮਦਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਰਜੇ ਦੀ ਰਕਮ:-
ਕਰਜੇ ਦੇ ਮੰਤਵ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਕਮ ਦਾ ਕਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਜੇ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਰਕਮ 10.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਰਜੇ ਦੀ ਹੱਦ 30.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਸਬਸਿਡੀ :-
ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 50% ਜਾਂ 10000 ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਂਟਰਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਵਸੀਲਾ:-
ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਫੰਡਜ

ਵਸੂਲੀ :-
ਕਰਜੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਜੇ ਦੇ ਮੰਤਵ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਸਿਕ, ਦੋਮਾਹੀ, ਤਿਮਾਹੀ ਜਾਂ ਛਿਮਾਹੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ( ਜਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ) 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ।

ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ :-
ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ 50,000/- ਤੱਕ 5% ਅਤੇ 50,000/-ਤੋਂ ਵੱਧ 8% ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਜਾ ਨਾ ਮੋੜਣ, ਦੇਰ ਨਾਲ ਮੋੜਣ ਜਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ 5% ਦੰਡ ਵਿਆਜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਧੀ :-
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਰਜਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜਾ ਫਾਰਮ ਮੁਫਤ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਜਾ ਫਾਰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰਕੇ  ਤਸ਼ਦੀਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਜਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋ ਬਾਦ ਕਰਜਾ ਕੇਸ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਣੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਕਰੂਟਿਨਿੰਗ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੇਸ ਮੰਨਜੂਰੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਜਾ ਕੇਸ ਮੰਨਜੂਰੀ ਉਪਰੰਤ ਰਹਿਣ ਨਾਮਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਫਿਰ ਵਾਪਿਸ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਾਰੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਮਗਰੋ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਜਦਾਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ RTGS ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।