Select Theme

Select Language

Text Size

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Block 1

skip_link

Block 5

Top Links

Email | News | Contact

Block 9

National

Screen Reader

ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੌ-ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Block main

PDF iconਅਨੁਲੱਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ( ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼. ਫਾਇਲ ) ( 94.33KB )

ਸਾਲ 2020-21(upto 31-12-2020 )ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ( ਰਕਮ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ )

ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਜਾ ਸਮੇਤ ਸਬਸਿਡੀ ਸਬਸਿਡੀ
ਸਿੱਧਾ ਕਰਜਾ ਸਕੀਮ 239 432.78 ਨਿਲ
ਬੈਂਕ-ਟਾਈ-ਅੱਪ ਸਕੀਮ 1145 687.00 114.50
ਐਨ.ਐਸ.ਐਫ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਕੀਮਾਂ ਨਿਲ ਨਿਲ ਨਿਲ
ਐਨ.ਐਸ.ਕੇ.ਐਫ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਕੀਮਾਂ 75 109.25 ਨਿਲ
ਐਨ.ਐਚ.ਐਫ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਕੀਮਾਂ 35 66.17 ਨਿਲ
ਸੈਲਫ ਇੰਮਪਲਾਈਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਫਾਰ ਰਿਹੈਬੀਲੀਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਕਵੈਂਜਰਸ ਨਿਲ ਨਿਲ ਨਿਲ
ਕੁੱਲ ਜੋੜ 1494 1295.20 114.50

ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੌ-ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋ ਲੈ ਕੇ 31.12.2020 ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ(ਰਕਮ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ )

ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਜਾ ਸਮੇਤ ਸਬਸਿਡੀ ਸਬਸਿਡੀ
ਸਿੱਧਾ ਕਰਜਾ ਸਕੀਮ 42895 11946.20 49.80
ਬੈਂਕ-ਟਾਈ-ਅੱਪ ਸਕੀਮ 460133 54031.99 16798.28
ਇਕਨਾਮਿਕ ਵੈਚਰ ਸਕੀਮ  

ੳ) ਪਰਚੇਜ ਆਫ ਪਲਾਟਸ

           

5775 371.73 371.73
ਅ) ਵੈਂਚਰ ਸੈਟ-ਅੱਪ 7954 2728.48 610.31
ਸੈਲਫ ਇੰਮਪਲਾਈਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਫਾਰ ਰਿਹੈਬੀਲੀਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਕਵੈਂਜਰਸ 3049 646.56 331.69

ਬੱਕਰੀਆਂ ਪਾਲਣ ਦੀ ਸਕੀਮ

483 251.58 86.44
ਐਨ.ਐਸ.ਐਫ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਕੀਮਾਂ 4396 2852.47 26.38
ਐਨ.ਐਚ.ਐਫ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਕੀਮਾਂ 965 1205.04 ਨਿਲ
ਐਨ.ਐਸ.ਕੇ.ਐਫ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਕੀਮਾਂ 1476 994.21 6.64
ਮਹਿਲਾ ਸਮਰਿੱਧੀ ਯੋਜਨਾ 113 26.59 6.30
ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਰ ਸਕੀਮ 8260 613.25 613.25
ਸਵੈ-ਰੋਜਗਾਰ ਯੋਜਨਾ 41 18.69 2.80
ਵਪਾਰਕ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਸਕੀਮ 530 409.92 ਨਿਲ
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਹੀਕਲ ਸਕੀਮ 615 1536.03 ਨਿਲ
ਜਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਕੀਮ 65 52.03 ਨਿਲ
ਕੁੱਲ ਜੋੜ 536750 77684.77 18903.62