Select Theme

Select Language

Text Size

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Block 1

skip_link

Block 5

Top Links

Email | News | Contact

Block 9

National

Screen Reader

ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ

Block main

ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ:
ਸ੍ਰੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਰਡਿਆਲਾ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ
ਕਰਜੇ ਦਾ ਮੰਤਵ: ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ(ਐਨ.ਐਸ.ਐਫ.ਡੀ.ਸੀ.)
ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ 50,000/-ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨਜੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 26000/- ਤੋਂ ਵੱਧਕੇ 5 ਸਾਲਾ ਵਿੱਚ 52,000/-ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ