Select Theme

Select Language

Text Size

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Block 1

skip_link

Block 5

Top Links

Email | News | Contact

Block 9

National

Screen Reader

ਐਨ.ਐਸ.ਕੇ.ਐਫ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ

Block main

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਕੀਮ

ਇਸ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ 2002-03 ਤੋ ਐਨ.ਐਸ.ਕੇ.ਐਫ.ਡੀ.ਸੀ. ਤੋਂ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜਾ ਲੈ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
 

ਯੋਗਤਾ :-
ਕੋਈ ਵੀ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਆਸ਼ਰਿਤ ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ।
 

ਫੰਡਿੰਗ ਪੈਟਰਨ:-
ਨਿਗਮ ਐਨ.ਐਸ.ਕੇ.ਐਫ.ਡੀ.ਸੀ. ਤੋ 3% ਤੇ ਕਰਜਾ ਲੈ ਕੇ 6% ਵਿਆਜ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੀ ਹੈ। ਐਨ.ਐਸ.ਕੇ.ਐਫ.ਡੀ.ਸੀ. ਦਾ ਹਿੱਸਾ 90% ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ 10% ਹਿੱਸਾ ਕਰਜਦਾਰ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 

ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਧੀ :-
ਸਫਾਈ ਕਰਮਜਾਰੀ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਆਸ਼ਰਿਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਰਜਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜਾ ਫਾਰਮ ਮੁਫਤ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਜਾ ਫਾਰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰਕੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਜਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਤੋ ਬਾਦ ਕਰਜਾ ਕੇਸ ADC (D) ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਕਰੂਟਿਨੀ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੇਸ ਮੰਨਜੂਰੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਜਾ ਕੇਸ ਮੰਨਜੂਰੀ ਉਪਰੰਤ ਰਹਿਣ ਨਾਮਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਫਿਰ ਵਾਪਿਸ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਾਰੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਮਗਰੋ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਜਦਾਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ RTGS ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।